Zakres usług - sprawy gospodarcze

Kancelaria oferujemy m. in.:

  • Stałą obsługę spółek i innych podmiotów gospodarczych,
  • Zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
  • Przygotowywanie, analizę i opiniowanie umów,
  • Windykację należności,
  • Sporządzanie opinii prawnych,
  • Udział w naradach, negocjacjach, spotkaniach biznesowych,
  • Reprezentację przed sądami i organami administracji,
  • Doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym doradztwo przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów o pracę, przygotowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, oraz innych aktów wewnątrzzakładowych,
  • Prowadzenie spraw z zakresu Prawa upadłościowego i naprawczego.