Zakres usług - nieruchomosci

Kancelaria oferujemy m. in.:

  • Uzyskiwanie decyzji w sprawie warunków zabudowy i pozwolenia na budowę
  • Sprawy dotyczące planów miejscowych
  • Opłaty adiacenckie i planistyczne, analiza operatów szacunkowych
  • Przekształcanie gruntów rolnych w działki budowlane
  • Sprzedaż i nabywanie gruntów
  • Służebność, użytkowanie, hipoteka i inne ograniczone prawa rzeczowe