Zakres usług - sprawy karne

Oferujemy porady prawne z zakresu prawa karnego. Reprezentujemy klientów w postepowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia.