Cennik

Ceny usług kancelarii są uzależnione od rodzaju, stopnia skomplikowania i pracochłonności konkretnej usługi. Każdorazowo wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem. Wynagrodzenie może mieć formę:

  • Ryczałtową za obsługę miesięczną,
  • Według stawki godzinowej,
  • Za konkretnie powierzone zlecenie,
  • Za wygraną sprawę (success fee)

W sprawach sądowych kierujemy się zwykle stawkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).