Zakres usług - sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferujemy m. in.:

  • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
  • Świadczenia ze stosunku pracy, w tym wynagrodzenia urlopowe, chorobowe i za nadgodziny
  • Pomoc prawna dotycząca świadczenia usług na podstawie innego rodzaju umów
  • Doradztwo w sprawach przed ZUS i KRUS
  • Reprezentacja przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych